Precizējot iepriekš publicēto Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa nr.2, zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože precizē " Latvijas Vēstnesī" 2018.gada 18.aprīlī, laidienā Nr.77(6163 ) publicēto paziņojumu par nekustamā īpašuma " Ciemgaļi ", Turlavas pagasts, Kuldīgas novads ar kadastra numuru publicēts 6292 0060003, īpašuma platība 76 ha. Pareizi lasāms platība 99,8 ha.